donderdag 15 november 2018

OMO Loopbaan4daagse (deel 2)

Deze week was de OMO Loopbaan4daagse, het vierdaags in-company evenement met veel aangeboden workshops met voor elk wat wils. Ik maak mezelf twee avonden vrij om twee workshops bij te wonen. In deze blog een kort verslagje over de donderdagavond.

Donderdag 15 november - ABC van het motiverenAntoon van Wolferen, docent maatschappijleer aan het Sondervickcollege is onze workshopleider deze avond. We trappen af met een inleiding van zijn zijde over het toepassen van de ABC-methode in zijn eigen lespraktijk.

Afbeeldingsresultaat voor antoon van wolferen zandbak valkenhof

We mogen genieten van zijn verhaal over zijn oplossingsgerichte aanpak tijdens een eerdere introductieweek. Hoe het hem lukte om een groep ongemotiveerde derdejaars, die al twee keer weggestuurd waren, toch weer op de rit te krijgen. Dit lukte hem onder andere met behulp van schaalvragen en ook door gebruik te maken van samenwerkingsopdrachten in een zandbak. Een heel onderhoudend verhaal.

Aansluitend gaan we aan de hand van casu√Įstiek aan de slag. We behandelen een drietal ingebrachte casussen. Allemaal draaien ze natuurlijk om motivatie. Met behulp van de ABC-methode gaan we deze te lijf.

De theorie gaat uit van een drietal basisbehoeften. In het kort:

Autonomie is de perceptie om het gedrag zelf te mogen bepalen, vanuit eigen interesses en waarden. Het gaat om het gevoel de handen aan het stuur te hebben, ook al oefenen anderen daar invloed op uit. Autonomie moet dus niet verward worden met onafhankelijkheid.

Relatie betreft het gevoel verBonden te zijn met anderen, van zorgen en verzorgd worden, van ergens toe behoren. Het gaat ook over een gevoel van veiligheid en het hebben van een thuisbasis.

Competentie gaat over het gevoel effectief te zijn in de voortdurende interactie in de sociale omgeving en het ervaren van de mogelijkheid om de eigen capaciteiten te benutten. Het gaat hier dus niet om aangeleerd gedrag maar een gevoel van vertrouwen in eigen capaciteit en acties.

We sluiten de avond af met drie blije deelnemers die met behulp van de hele groep handvatten hebben om morgen mee aan de slag te gaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten