zaterdag 16 juni 2018

MeetUp040 #003 - Gastblog

Op woensdag 13 juni stond MeetUp040 #003 op het programma. Wellicht de meest geschikte datum: het was ook uitslagdag van de examens! 
Toch blaas je een onderwijsfeestje niet direct af, dus met iets minder mensen dan zich hadden aangemeld, ging de avond gewoon door.

Over deze avond schreef deelnemer John van der Kant een kort verslag. Dat lees je een stukje verderop.

Waarom niet nu al? Nou, omdat het nog zeer vermeldenswaardig is te vermelden dat het netwerkgehalte deze avond op een buitengewoon niveau lag. Waar de bedoeling was om uiterlijk half tien de deur op slot te doen, zat ik toch pas om tien uur in de auto. 
Was het al moeilijk iedereen uit de workshop richting de docentenkamer te dirigeren, de gesprekken over onderwijs onder het genot van een drankje en een knabbeltje kenden geen einde.
De meerwaarde van de MeetUp-formule liet zich duidelijk gelden.

Op naar MeetUp040 #004!Meetup040: aan het werk met formatief toetsen - door John van der Kant (Eckartcollege)

Afgelopen woensdag vond de derde editie van Meetup040 plaats: een event voor leerkrachten en docenten uit de regio die kennis, ervaring en inzichten met elkaar willen delen. In deze editie stond ‘(formatief) toetsen’ centraal. Plaats van handelen was het Nuenens College, dat niet alleen een nieuwe naam heeft (voorheen Pleincollege Nuenen), maar ook in een fonkelnieuw gebouw zit.

De aftrap werd verzorgd door Glenn Hille, bevlogen en innovatieve docent natuur- en scheikunde die ‘zijn’ gebouw aan de aanwezigen presenteerde. Kenmerkend is dat de ruimte bijzonder overzichtelijk oogt. Er zijn ‘werktuinen’ waar leerlingen opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen, lokalen met smartboards voor instructie en ‘inoefenen’ van nieuwe kennis en te ontwikkelen vaardigheden, moderne praktijklokalen, rustige overleghoeken voor coaching of coöperatieve werkvormen en presentatieruimtes die uitnodigen tot interactie tussen ‘zender en ontvanger’. Kortom, talrijke mogelijkheden voor betekenisvol onderwijs anno 2018.

Sofie Faes nam het stokje vervolgens over om in haar keynote in te zoomen op formatief toetsen: wat bedoelen we daarmee? En: formatief toetsen kenmerkt zich door het doorlopen van een cyclus. Welke fasen onderscheiden we daarin? Welke didactische werkvormen lenen zich voor formatief toetsen? Omdat een workshop meer is dan alleen kennis nemen van theoretische achtergronden, zette Sofie ons cognitief én fysiek aan het werk – bij één van de werkvormen was zittenblijven geen optie. Onderzoek laat zien dat bewegen heel goed ‘doorwerkt’ op het cognitieve vlak. Een eye-opener!

In het daaropvolgende deel konden deelnemers kiezen tussen uitwisselen van ervaringen met formatief toetsen of het aangaan van een dialoog met Lorna Minkman van Fontys. Zij is expert op het gebied van toetsing, zowel formatieve toetsing, ipsatieve toetsing als toetsconstructie. 

Beide workshops hadden een sterk interactief karakter en gaven stof tot nadenken. En bovendien: inspiratie om (direct) mee aan de slag te gaan in de lespraktijk.

De link over de workshop van Lorna: http://fontyseducationaldesigners.nl/hoe-meet-je-groei/

Terugkijkend op ‘mijn eerste keer’ (ik heb de eerste en tweede editie niet bijgewoond) zeg ik: ik sluit vaker aan. De combinatie van theorie en praktijk rondom een actueel thema in onderwijsland, het ontmoeten, bevragen en aanhoren van bevlogen collega’s uit de regio, uitwisselen van succeservaringen en delen van eventuele valkuilen werkt inspirerend en motiverend. Wanneer is de volgende editie?

Meer weten over formatief toetsen? Onderstaande werken zijn aanraders:

* Cijfers geven werkt niet! – Dylan Wiliam (vertaald door René Kneyber)
* Making good progress? The future of assessment for learning – Daisy Christodoulou
* Toetsrevolutie – Dominique Sluijsmans