zondag 11 december 2016

Lerarenregister: de cijfers. Voor wie er waarde aan hecht...

Naast de vele voorstanders van het Lerarenregisters, zijn er ook tegenstanders. Maar om hoeveel mensen gaat het dan? 

Als Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie bezoek ik leraren, teams, directies en besturen. Ik kom dan vertellen hoe het zit met het wetsvoorstel waarin het beroep van leraar verankert wordt in de wet, hoe de benodigde ruimte voor professionalisering wordt geregeld en dat daar het Lerarenregister uit voortkomt.

Nogmaals: niet van bovenaf opgelegd, maar vrijwillig van, voor en door leraren zelf opgezet met steun van de bonden. En iedereen die dat zou willen, is uitgenodigd om aan de tafel te komen zitten om mee te kunnen denken over de inrichting en de uitvoering. En ondanks de open uitnodiging, blijft er een aantal mede-leraren hun energie steken in "tegen zijn". En het lijkt erop dat zij tegen zijn om tegen te zijn. 

Ik zou zeggen: probeer er eens op een andere manier naar te kijken. Wat maakt dat je bezorgd bent en hoe is die bezorgdheid weg te nemen? En vooral: is die bezorgdheid wel terecht? Heb je wel de juiste informatie? Mijn advies: boek een Ambassadeur op jouw school om de huidige stand van zaken uiteen te laten zetten en dan met oplossingen te komen voor de problemen die jij voorziet. 

Vragen en suggesties worden meegenomen en worden gebruikt als input om het Lerarenregister te verbeteren. Van, voor en door!

Maar goed, cijfers. Daar zou ik het over hebben. Er zijn 250.000 leraren waarvan er 188.000 vertegenwoordigd zijn door de vakorganisaties die gezamenlijk aangesloten zijn bij de Onderwijscoöperatie. Voor mij is 75% wel voldoende om te kunnen spreken over een significant deel van de leraren en daarmee wat mij betreft voldoende validiteit om me vertegenwoordigd te voelen. Met mijn lidmaatschap van een vakorganisatie heb ik namelijk een stem, dus die kan ik laten horen.

Maar dat is nog niet voldoende voor anderen. Zij willen graag een tegengeluid laten horen. En dat recht hebben zij. Maar heeft het zin? Je kunt nog zo betrokken zijn, heb je eigenlijk wel invloed? In ieder geval niet door een petitie te starten. Misschien kan het anders.

Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Een referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet uit te spreken. Een vereiste voor de geldigheid van de uitslag is: een opkomst bij het referendum van minimaal 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden.

Ik begin over een referendum omdat het wetsvoorstel op de drempel staat van ruime goedkeuring door de Eerste Kamer. En daarna is het zover: een Lerarenregister. In ontwikkeling, dat nog wel. Maar dat iedere leraar straks geregistreerd moet zijn, dat is duidelijk.

Kun je er dan nog iets tegen doen? Hoeveel mensen zouden zich betrokken voelen om hun stem te laten horen in een referendum over leraren? Zou de 30% überhaupt haalbaar zijn? Laat ik het iets kleiner maken: hoeveel van de 250.000 leraren zouden hun stem laten horen? Nu hebben 20.000 leraren een petitie getekend tegen en hebben daar tegenover 70.000 leraren zich ingeschreven in het vrijwillige register. De overige 160.000 is dus de zwijgende meerderheid. 90.00 van de 250.000, dat is 36%. Mooi, dat is de drempel van 30% genomen.

En dan zit het dus zo: 20.000 tegenover 70.000. Dat is 22% tegenover 78%. Een ruime meerderheid. Voldoende steun en draagvlak dus. Dus dat referendum gaat 'm echt niet worden.

En hoe nu verder dan? Zelf ben ik in het Lerarenregister gerold toen ik besefte dat ik mee kon denken over de totstandkoming. En toen dacht ik: If you can't beat them, join them! 

Dus: wees welkom, doe mee, denk mee, beslis mee!

zondag 20 november 2016

Waarom zou je eigenlijk tegen het Lerarenregister stemmen?

Sinds de actie ' Stopditlerarenregister' in de lucht is, is het al meer dan 20.000 keer getekend. Dat is een knappe prestatie. Maar is het iedereen wel duidelijk waar er dan tegen gestemd wordt? Als makke schapen buitelen de criticasters over elkaar heen om een zogenaamd tegengeluid te laten horen. Maar op basis waarvan?

Laat ik vooraf alvast vraagtekens zetten bij de aantallen. Zijn dit allemaal bewuste tegenstemmers? Gebaseerd op een onderbouwde mening? Ik betwijfel dat. Een substantieel deel van de stemmen bestaat uit niet-leraren en leraren die hun stem hebben uitgebracht zonder te checken of de gestelde punten door Leraren in Actie (LIA)wel correct zijn. En het is ook verdacht stil op Twitter rond het onderwerp. De hashtag is 6 maal gebruikt. Alsof het er helemaal niet is. Zoek 'ns op #lerarenregister of #onderwijs2032 en je hebt een veel beter beeld van wat er leeft.

En waarom schuift LIA niet actief aan bij de Onderwijscoöperatie? Stop je energie in zaken die het Register vooruit helpen. De uitgangspunten zijn beroepseer, beroepsontwikkeling en beroepsbekwaamheid. Daar wil LIA toch ook aan werken zeker? Een beetje populistisch vanaf de zijlijn schreeuwen en alleen maar overal tegenaan schoppen, dat is niet zo moeilijk. Je kunt je invloed ook op een andere manier aanwenden.

Ik ben lid van TheCrowd, een kleine groep van docenten die zelf hun eigen professionalisering vorm geeft. Via het geassocieerden-overleg kan ik deelnemen aan de Onderwijscoöperatie. Ik maak daar gebruik van. Ook via de NVON, mijn vakvereniging, kan ik mijn invloed uitoefenen. Elk vakbondslid kan zich bij de Onderwijscoöperatie melden om een bijdrage te leveren.

Sinds dit schooljaar ben ik Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie (let op de hoofdletters!). Een heel bewuste keuze waar ik vooraf wel lang over na heb moeten denken. Waar word ik dan ambassadeur van? Wat ga ik vertegenwoordigen? Ik heb me jaren geleden ingeschreven in het Register omdat me dit wel makkelijk leek om alvast gedaan te hebben. Daarna ben ik me pas gaan inlezen op het Register. Toen heb ik besloten ingeschreven te blijven. Had ik anders besloten, dan had ik mijn inschrijving ongedaan kunnen maken. En dat is een heel groot verschil met de petitie van LIA. Want spijtoptanten kunnen hun stem niet ongedaan maken wanneer zij op basis van de werkelijke feiten hun stem willen intrekken.

Heb ik dan de overtuiging dat dit laatste zou gaan gebeuren? Jazeker! De punten die in de petitie genoemd zijn, zijn goed te weerleggen en soms zelfs onjuist. Want wat wordt er nu eigenlijk geclaimd door LIA? Hieronder een opsomming van de 7 punten. Erachter hoe het écht zit.

LIA is tegen DIT lerarenregister omdat:


  • dit register van bovenaf wordt opgelegd en niet wordt georganiseerd en ingericht door de beroepsgroep zelf. →Het register is vrijwillig gestart door de vijf grootste vakorganisaties. De kaders zijn gesteld door leraren. Straks met het wettelijk register is het de deelnemersvergadering (alle geregistreerde leraren) dat de besluiten neemt.
  • het leraren verplicht formulieren in te vullen en reflectieverslagen te schrijven, terwijl die tijd beter kan worden besteed aan het voorbereiden van goede lessen. →de criteria worden nu bepaald door leraren door middel van online brainstormsessies en ontwerpsessies. De criteria om geregistreerd te blijven, de activiteiten die geregistreerd kunnen worden en de wijze waarop moeten dus nog allemaal vastgesteld worden. De de leraren zelf, dus.
  • leraren in dit register niet autonoom zijn in de keuze van hun professionalisering. →Pertinent onjuist. Het is juist vastgelegd in het wetsvoorstel dat de leraar de de werkgever in staat gesteld moet worden om zich te kunnen herregistreren. Je mag dat dus zélf bepalen hoe en wat. 
  • er veel onderwijsgeld gaat naar derden, terwijl dit geld beter kan worden besteed aan het primaire proces: kleinere klassen en minder lesuren. → Het is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Ik lees nergens een onderbouwing. Wat is veel? En van hoeveel is dat veel dan veel?
  • het geen enkele oplossing biedt voor de huidige problemen in het onderwijs, zoals het tekort aan bevoegde leraren. →Als leraren zich moeten registreren maar dat niet kunnen, dan wordt dit pijnlijk duidelijk door het register. En dat maakt de urgentie om het probleem aan te pakken alleen maar groter. Het register helpt op de langere termijn dus het lerarentekort in te dammen.
  • er geen goed onderzoek is gedaan naar het draagvlak onder leraren zelf. →Waarnaar dan? Gaat het hier over het register? Maar het register wordt niet als los register opgezet om maar een register te hebben. Door het beroep van leraar te verankeren in de wet zal de leraar aan bepaalde criteria moeten voldoen om zich leraar te mogen (blijven) noemen. Hij zal zijn bekwaamheid moeten gaan bijhouden en een manier om dat te doen is het register. Er worden maar liefst 188.000 leraren  vertegenwoordigd door de vakorganisaties die in de Onderwijscoöperatie zitting hebben. 
  • we de voor dit register benodigde middelen beter kunnen inzetten voor wat leraren nu nodig hebben: autonomie om met elkaar de eigen professionalisering te regelen en meer tijd om goede lessen voor te bereiden (minder lessen aan kleinere klassen). → Het wetsvoorstel borgt juist de zeggenschap en de professionele ruimte voor leraren. De autonomie wordt juist wettelijk vastgelegd. Wat wil je nog meer?
Kortom: op alle fronten gaan de gestelde punten van LIA mank. Het rammelt. 

Wil je weten hoe het nu allemaal écht zit en wil je je baseren op feiten? Lees dan het volledige wetsvoorstel op de site van de eerste kamer.

En mijn beste advies: schrijf je gewoon vast in bij het vrijwillige register, je mag je eerder geregistreerde activiteiten meenemen naar het verplichte register. Je hebt dus echt een streepje voor aan het begin.
En, oh ja, boek een Ambassadeur voor een voorlichting op jouw school. Dan word je neutraal voorgelicht en is er ruimte voor debat. Vragen uit het veld worden meegenomen. 

Van, voor en door de leraar!