zondag 19 maart 2017

Wat heb ik aan € 600,- ? Ga gratis professionaliseren!

In het VO is er € 600,- per jaar beschikbaar voor professionaliseringsdoeleinden. Het lijkt erop dat er geen voorbehoud is wat betreft de grootte van de aanstelling. Daarover zal per school verschil, van inzicht zijn en ik weet dat er aan de onderhandelingstafel over gesproken wordt om dit in ieder geval wat duidelijker te krijgen.
Maar goed, er is budget en het mooiste van alles: JIJ bepaalt wat er mee gebeurt. JIJ zorgt van de invulling!

Uit de CAO VO: 

"17.5. Persoonlijk basisrecht in geld
1. Een leraar heeft per schooljaar recht op € 600 voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Hij kan dit gebruiken voor alle vormen van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Het budget kan ook aangewend worden voor activiteiten in het kader van het lerarenregister.
2. Een leraar beslist zelf hoe hij dit budget inzet. Het budget kan uitsluitend worden ingezet voor opgedragen professionaliseringsactiviteiten als de werknemer daarmee instemt."

Soms hoor ik wel eens van collega's dat de schoolleiding dit ook als een maximum bedrag ziet. Dat kan, maar is zeker niet een in beton gegoten afspraak. Al het ongebruikte budget vervalt uiteindelijk aan de grote pot.

Maar er zijn ook andere voorbeelden: scholen die leraren hun minimumbudget een aantal jaren op laten sparen, leraren die hun budget onderling uit kunnen ruilen en scholen die professionalisering van meer dan €600,- uit de lumpsum betalen. Hulde!

Nu het lerarenregister ingevoerd wordt en professionalisering populair gezegd "een dingetje" gaat worden, is het goed de nieuwe wet er eens bij te pakken.

Uit de Wet:

"Artikel 31a. Het beroep van leraar

 1. Onder het beroep van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.
 2. Leraren komt een zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.
 3. Leraren beschikken over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap, waaronder wordt verstaan de zeggenschap over:
  1. de inhoud van de lesstof;
  2. de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt;
  3. de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders;
  4. het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team.
 4. Het bevoegd gezag stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op waarin de afspraken zijn opgenomen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren als bedoeld in het derde lid wordt georganiseerd. Bij het opstellen van het professioneel statuut wordt de professionele standaard van de beroepsgroep in acht genomen. "

Duidelijk is dat in het professioneel statuut afspraken gemaakt moeten gaan worden over het bijhouden van de bekwaamheidseisen. Daar worden sommigen best zenuwachtig van. Want: wie gaat dat allemaal betalen? Het lijkt mij dat dit iets is voor de werkgever. Maar die wil er zo min mogelijk aan uitgeven. Bijt dat elkaar dan niet?

Nou, nee. Er is zovéél gratis te professionaliseren. Regelmatig zijn er webinars, seminars, congressen, studiedagen, MOOCs, workshops, lezingen, MeetUps, EdCamps, et cetera waar je helemaal gratis naar toe kunt. De investering die je zelf maakt is in de vorm van kilometers, wellicht een bijdrage in de koffie en tenslotte: tijd. Deze bijeenkomsten zijn vaak aan het eind van de middag, begin van de avond of in het weekend. En niet altijd in de buurt.
Tip: probeer afspraken te maken met je werkgever over een kilometerdeclaratie.

Maar welke gratis professionalisering valt er te halen? Waar vind ik die? Is er een overzicht van? Jazeker! Ankie Cuijpers (ankiecuijpers.com) houdt een mooi overzicht bij van gratis professionaliseringsactiviteiten. Kijk maar hier. Een aanrader voor iedereen die aan de slag wil met zijn eigen professionalisering!

Maar wellicht zit er niets voor je tussen en ben je op zoek naar iets anders? Oplossing: organiseer het zelf! Wat houd je tegen? Vraag of je de school mag gebruiken en maak contact binnen je netwerk met mensen die je verder kunnen helpen. En dan: bijeenkomen en van en met elkaar leren!
Spannend? Best wel. Maar gewoon doen. Of sluit je aan bij leernetwerken. Denk aan de eerder genoemde MeetUps en EdCamps. Of denk 'ns aan TheCrowd, hier kun je werkelijk elk onderwerp aansnijden waar jij behoefte aan hebt.

Kortom: er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om je eigen professionalisering voor weinig euro's toch vorm en inhoud te geven.

Aan de slag!


maandag 13 maart 2017

EdCampNL - Het blijft een feestje!

Afgelopen zaterdag was het tijd voor de Nederlandse editie van de EdCamp. eerder schreef ik al over de Vlaamse editie en wat een heerlijke bijeenkomst dat was. Nou, EdCampNL deed er helemaal niets voor onder.

Tegen tienen op de vrije zaterdag, druppelden de deelnemers binnen op basisschool de Bijlmerhorst in Amsterdam Zuid-Oost. Leraren van allerlei verschillende scholen maar ook onderwijs-zzp-ers en andere geïnteresseerden.

Zoals altijd op de 'onconferentie', stond er geen vast programma op de rol. Het enige dat we wisten: 6 lokalen met elk 5 beschikbare blokken van 30 minuten. En van deze mogelijke 30 'slots' waren er maar liefst 29 gevuld!En wat een aanbod! Een kleine impressie: Programmeren met Scratch!, Lerarenregister, LerenDoenMaken, Google Classroom, Leesproblemen, Formatief toetsen, Presenter en het Leraarontwikkelfonds.

Zelf verzorgde ik de workshop "Lerarenregister, what's in it for me". Hierin vertelde ik wat de wet Beroep Leraar inhoudt en wat het ons gaat brengen. Als Ambassadeur van de Onderwijscoöperatie ben ik aardig ingevoerd in het register en kan ik een hoop vragen beantwoorden. Maar ook lang niet alles en soms zit ik er ook wel eens naast. Leren we weer van elkaar.
Dat het een precair onderwerp is, bleek wel toen ik zei dat de Onderwijscoöperatie eerst uit 5 organisaties bestond en dat BON eruit gestapt is maar dat ook zij achter het Lerarenregister stonden. Per ommegaande werd er getwitterd dat wat ik vertelde niet waar zou zijn. Ik baseerde me enkel op het bericht dat BON hier op haar eigen website heeft staan.
Opvallend was dat, net als bij andere bijeenkomsten, ook andere zaken verward worden met het lerarenregister. Denk aan het lerarentekort en de werkdruk. Natuurlijk zijn dat belangrijke issues, maar daar gaat het Lerarenregister helemaal niet over. Het gaat eerst om de positie van de leraar, het aanzien van het beroep. 
En daar ligt nog een hoop werk. Te beginnen met de Deelnemersvergadering en het Professioneel statuut. 
Heb je ook het gevoel nog een hoop niet te weten over het Register: boek een Ambassadeur! Dat kan via hier de site van de OC.

Ook deelde ik mijn ervaringen met het digibordloze lokaal in "Schrijf op je diascherm met je smartphone mbv Prowise Presenter".
Na de overstap van een volledig 'versmarte' school naar een school met vooral diaschermen en een beamer, ging ik op zoek naar mogelijkheden om toch vanaf andere posities dan achter de pc live te schrijven.
Dat heb ik gevonden in Prowise Presenter. Maar er zijn meer mogelijkheden, hoor. Waar je gebruik van maakt, is de functionaliteit van het grote scherm delen met je smartphone. En als je dit dan live op het grote scherm laat zien, dan heb je een alternatief digibord.

De EdCamp is niet alleen om te brengen, maar natuurlijk ook om te halen. Zelf sloot ik aan bij lerendoenmaken. Wat een feestje! Leerlingen van alle niveaus gaan leren, doen en maken. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze een presentatie moeten geven, gaan deze vervolgens voorbereiden en tenslotte zelf maken. Er zitten korte en duidelijke instructies bij en er worden suggesties gegeven voor geschikte programma's/apps. Alle opdrachten zijn gemetadateerd op basis van 21e-eeuwse vaardigheden.
Het project is gestart vanuit het LOF, het leraarontwikkelfonds. Hier vind je de aanvraag terug.
Zelf ook een goed idee? Snuffel 'ns rond op lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/

Een ander pareltje van de dag was programmeren met de micro:bit. Ik was zeer geïnteresseerd want ik heb er afgelopen week zelf eentje gekocht. Een BBC-initiatief dat alle 11-jarigen in het Verenigd Koninkrijk uitrustte met zo'n mini-computertje. En wat je er allemaal mee kunt! Je kunt er met verschillende editors mee aan de slag in begrijpelijke en eenvoudige taal. Met weinig moeite heb je al snel een klein programmaatje klaar. Een naambadge of het spel steen-papier-schaar. Maar ook een autootje op afstand besturen behoort tot de mogelijkheden. Alleen de fantasie kan je beperken. Heerlijk om hiermee aan de slag te zijn!

Ik kijk weer met veel plezier terug op een leerrijke en gezellige dag. Informele leernetwerken zijn gewoonweg reuze-inspirerend en effectief! Ik ga deze bijeenkomst dan ook zeker opvoeren in mijn register!