zondag 11 december 2016

Lerarenregister: de cijfers. Voor wie er waarde aan hecht...

Naast de vele voorstanders van het Lerarenregisters, zijn er ook tegenstanders. Maar om hoeveel mensen gaat het dan? 

Als Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie bezoek ik leraren, teams, directies en besturen. Ik kom dan vertellen hoe het zit met het wetsvoorstel waarin het beroep van leraar verankert wordt in de wet, hoe de benodigde ruimte voor professionalisering wordt geregeld en dat daar het Lerarenregister uit voortkomt.

Nogmaals: niet van bovenaf opgelegd, maar vrijwillig van, voor en door leraren zelf opgezet met steun van de bonden. En iedereen die dat zou willen, is uitgenodigd om aan de tafel te komen zitten om mee te kunnen denken over de inrichting en de uitvoering. En ondanks de open uitnodiging, blijft er een aantal mede-leraren hun energie steken in "tegen zijn". En het lijkt erop dat zij tegen zijn om tegen te zijn. 

Ik zou zeggen: probeer er eens op een andere manier naar te kijken. Wat maakt dat je bezorgd bent en hoe is die bezorgdheid weg te nemen? En vooral: is die bezorgdheid wel terecht? Heb je wel de juiste informatie? Mijn advies: boek een Ambassadeur op jouw school om de huidige stand van zaken uiteen te laten zetten en dan met oplossingen te komen voor de problemen die jij voorziet. 

Vragen en suggesties worden meegenomen en worden gebruikt als input om het Lerarenregister te verbeteren. Van, voor en door!

Maar goed, cijfers. Daar zou ik het over hebben. Er zijn 250.000 leraren waarvan er 188.000 vertegenwoordigd zijn door de vakorganisaties die gezamenlijk aangesloten zijn bij de Onderwijscoöperatie. Voor mij is 75% wel voldoende om te kunnen spreken over een significant deel van de leraren en daarmee wat mij betreft voldoende validiteit om me vertegenwoordigd te voelen. Met mijn lidmaatschap van een vakorganisatie heb ik namelijk een stem, dus die kan ik laten horen.

Maar dat is nog niet voldoende voor anderen. Zij willen graag een tegengeluid laten horen. En dat recht hebben zij. Maar heeft het zin? Je kunt nog zo betrokken zijn, heb je eigenlijk wel invloed? In ieder geval niet door een petitie te starten. Misschien kan het anders.

Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Een referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet uit te spreken. Een vereiste voor de geldigheid van de uitslag is: een opkomst bij het referendum van minimaal 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden.

Ik begin over een referendum omdat het wetsvoorstel op de drempel staat van ruime goedkeuring door de Eerste Kamer. En daarna is het zover: een Lerarenregister. In ontwikkeling, dat nog wel. Maar dat iedere leraar straks geregistreerd moet zijn, dat is duidelijk.

Kun je er dan nog iets tegen doen? Hoeveel mensen zouden zich betrokken voelen om hun stem te laten horen in een referendum over leraren? Zou de 30% überhaupt haalbaar zijn? Laat ik het iets kleiner maken: hoeveel van de 250.000 leraren zouden hun stem laten horen? Nu hebben 20.000 leraren een petitie getekend tegen en hebben daar tegenover 70.000 leraren zich ingeschreven in het vrijwillige register. De overige 160.000 is dus de zwijgende meerderheid. 90.00 van de 250.000, dat is 36%. Mooi, dat is de drempel van 30% genomen.

En dan zit het dus zo: 20.000 tegenover 70.000. Dat is 22% tegenover 78%. Een ruime meerderheid. Voldoende steun en draagvlak dus. Dus dat referendum gaat 'm echt niet worden.

En hoe nu verder dan? Zelf ben ik in het Lerarenregister gerold toen ik besefte dat ik mee kon denken over de totstandkoming. En toen dacht ik: If you can't beat them, join them! 

Dus: wees welkom, doe mee, denk mee, beslis mee!