zondag 19 maart 2017

Wat heb ik aan € 600,- ? Ga gratis professionaliseren!

In het VO is er € 600,- per jaar beschikbaar voor professionaliseringsdoeleinden. Het lijkt erop dat er geen voorbehoud is wat betreft de grootte van de aanstelling. Daarover zal per school verschil, van inzicht zijn en ik weet dat er aan de onderhandelingstafel over gesproken wordt om dit in ieder geval wat duidelijker te krijgen.
Maar goed, er is budget en het mooiste van alles: JIJ bepaalt wat er mee gebeurt. JIJ zorgt van de invulling!

Uit de CAO VO: 

"17.5. Persoonlijk basisrecht in geld
1. Een leraar heeft per schooljaar recht op € 600 voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Hij kan dit gebruiken voor alle vormen van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Het budget kan ook aangewend worden voor activiteiten in het kader van het lerarenregister.
2. Een leraar beslist zelf hoe hij dit budget inzet. Het budget kan uitsluitend worden ingezet voor opgedragen professionaliseringsactiviteiten als de werknemer daarmee instemt."

Soms hoor ik wel eens van collega's dat de schoolleiding dit ook als een maximum bedrag ziet. Dat kan, maar is zeker niet een in beton gegoten afspraak. Al het ongebruikte budget vervalt uiteindelijk aan de grote pot.

Maar er zijn ook andere voorbeelden: scholen die leraren hun minimumbudget een aantal jaren op laten sparen, leraren die hun budget onderling uit kunnen ruilen en scholen die professionalisering van meer dan €600,- uit de lumpsum betalen. Hulde!

Nu het lerarenregister ingevoerd wordt en professionalisering populair gezegd "een dingetje" gaat worden, is het goed de nieuwe wet er eens bij te pakken.

Uit de Wet:

"Artikel 31a. Het beroep van leraar

 1. Onder het beroep van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.
 2. Leraren komt een zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.
 3. Leraren beschikken over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap, waaronder wordt verstaan de zeggenschap over:
  1. de inhoud van de lesstof;
  2. de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt;
  3. de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders;
  4. het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team.
 4. Het bevoegd gezag stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op waarin de afspraken zijn opgenomen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren als bedoeld in het derde lid wordt georganiseerd. Bij het opstellen van het professioneel statuut wordt de professionele standaard van de beroepsgroep in acht genomen. "

Duidelijk is dat in het professioneel statuut afspraken gemaakt moeten gaan worden over het bijhouden van de bekwaamheidseisen. Daar worden sommigen best zenuwachtig van. Want: wie gaat dat allemaal betalen? Het lijkt mij dat dit iets is voor de werkgever. Maar die wil er zo min mogelijk aan uitgeven. Bijt dat elkaar dan niet?

Nou, nee. Er is zovéél gratis te professionaliseren. Regelmatig zijn er webinars, seminars, congressen, studiedagen, MOOCs, workshops, lezingen, MeetUps, EdCamps, et cetera waar je helemaal gratis naar toe kunt. De investering die je zelf maakt is in de vorm van kilometers, wellicht een bijdrage in de koffie en tenslotte: tijd. Deze bijeenkomsten zijn vaak aan het eind van de middag, begin van de avond of in het weekend. En niet altijd in de buurt.
Tip: probeer afspraken te maken met je werkgever over een kilometerdeclaratie.

Maar welke gratis professionalisering valt er te halen? Waar vind ik die? Is er een overzicht van? Jazeker! Ankie Cuijpers (ankiecuijpers.com) houdt een mooi overzicht bij van gratis professionaliseringsactiviteiten. Kijk maar hier. Een aanrader voor iedereen die aan de slag wil met zijn eigen professionalisering!

Maar wellicht zit er niets voor je tussen en ben je op zoek naar iets anders? Oplossing: organiseer het zelf! Wat houd je tegen? Vraag of je de school mag gebruiken en maak contact binnen je netwerk met mensen die je verder kunnen helpen. En dan: bijeenkomen en van en met elkaar leren!
Spannend? Best wel. Maar gewoon doen. Of sluit je aan bij leernetwerken. Denk aan de eerder genoemde MeetUps en EdCamps. Of denk 'ns aan TheCrowd, hier kun je werkelijk elk onderwerp aansnijden waar jij behoefte aan hebt.

Kortom: er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om je eigen professionalisering voor weinig euro's toch vorm en inhoud te geven.

Aan de slag!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten