zondag 20 november 2016

Waarom zou je eigenlijk tegen het Lerarenregister stemmen?

Sinds de actie ' Stopditlerarenregister' in de lucht is, is het al meer dan 20.000 keer getekend. Dat is een knappe prestatie. Maar is het iedereen wel duidelijk waar er dan tegen gestemd wordt? Als makke schapen buitelen de criticasters over elkaar heen om een zogenaamd tegengeluid te laten horen. Maar op basis waarvan?

Laat ik vooraf alvast vraagtekens zetten bij de aantallen. Zijn dit allemaal bewuste tegenstemmers? Gebaseerd op een onderbouwde mening? Ik betwijfel dat. Een substantieel deel van de stemmen bestaat uit niet-leraren en leraren die hun stem hebben uitgebracht zonder te checken of de gestelde punten door Leraren in Actie (LIA)wel correct zijn. En het is ook verdacht stil op Twitter rond het onderwerp. De hashtag is 6 maal gebruikt. Alsof het er helemaal niet is. Zoek 'ns op #lerarenregister of #onderwijs2032 en je hebt een veel beter beeld van wat er leeft.

En waarom schuift LIA niet actief aan bij de Onderwijscoöperatie? Stop je energie in zaken die het Register vooruit helpen. De uitgangspunten zijn beroepseer, beroepsontwikkeling en beroepsbekwaamheid. Daar wil LIA toch ook aan werken zeker? Een beetje populistisch vanaf de zijlijn schreeuwen en alleen maar overal tegenaan schoppen, dat is niet zo moeilijk. Je kunt je invloed ook op een andere manier aanwenden.

Ik ben lid van TheCrowd, een kleine groep van docenten die zelf hun eigen professionalisering vorm geeft. Via het geassocieerden-overleg kan ik deelnemen aan de Onderwijscoöperatie. Ik maak daar gebruik van. Ook via de NVON, mijn vakvereniging, kan ik mijn invloed uitoefenen. Elk vakbondslid kan zich bij de Onderwijscoöperatie melden om een bijdrage te leveren.

Sinds dit schooljaar ben ik Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie (let op de hoofdletters!). Een heel bewuste keuze waar ik vooraf wel lang over na heb moeten denken. Waar word ik dan ambassadeur van? Wat ga ik vertegenwoordigen? Ik heb me jaren geleden ingeschreven in het Register omdat me dit wel makkelijk leek om alvast gedaan te hebben. Daarna ben ik me pas gaan inlezen op het Register. Toen heb ik besloten ingeschreven te blijven. Had ik anders besloten, dan had ik mijn inschrijving ongedaan kunnen maken. En dat is een heel groot verschil met de petitie van LIA. Want spijtoptanten kunnen hun stem niet ongedaan maken wanneer zij op basis van de werkelijke feiten hun stem willen intrekken.

Heb ik dan de overtuiging dat dit laatste zou gaan gebeuren? Jazeker! De punten die in de petitie genoemd zijn, zijn goed te weerleggen en soms zelfs onjuist. Want wat wordt er nu eigenlijk geclaimd door LIA? Hieronder een opsomming van de 7 punten. Erachter hoe het écht zit.

LIA is tegen DIT lerarenregister omdat:


 • dit register van bovenaf wordt opgelegd en niet wordt georganiseerd en ingericht door de beroepsgroep zelf. →Het register is vrijwillig gestart door de vijf grootste vakorganisaties. De kaders zijn gesteld door leraren. Straks met het wettelijk register is het de deelnemersvergadering (alle geregistreerde leraren) dat de besluiten neemt.
 • het leraren verplicht formulieren in te vullen en reflectieverslagen te schrijven, terwijl die tijd beter kan worden besteed aan het voorbereiden van goede lessen. →de criteria worden nu bepaald door leraren door middel van online brainstormsessies en ontwerpsessies. De criteria om geregistreerd te blijven, de activiteiten die geregistreerd kunnen worden en de wijze waarop moeten dus nog allemaal vastgesteld worden. De de leraren zelf, dus.
 • leraren in dit register niet autonoom zijn in de keuze van hun professionalisering. →Pertinent onjuist. Het is juist vastgelegd in het wetsvoorstel dat de leraar de de werkgever in staat gesteld moet worden om zich te kunnen herregistreren. Je mag dat dus zélf bepalen hoe en wat. 
 • er veel onderwijsgeld gaat naar derden, terwijl dit geld beter kan worden besteed aan het primaire proces: kleinere klassen en minder lesuren. → Het is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Ik lees nergens een onderbouwing. Wat is veel? En van hoeveel is dat veel dan veel?
 • het geen enkele oplossing biedt voor de huidige problemen in het onderwijs, zoals het tekort aan bevoegde leraren. →Als leraren zich moeten registreren maar dat niet kunnen, dan wordt dit pijnlijk duidelijk door het register. En dat maakt de urgentie om het probleem aan te pakken alleen maar groter. Het register helpt op de langere termijn dus het lerarentekort in te dammen.
 • er geen goed onderzoek is gedaan naar het draagvlak onder leraren zelf. →Waarnaar dan? Gaat het hier over het register? Maar het register wordt niet als los register opgezet om maar een register te hebben. Door het beroep van leraar te verankeren in de wet zal de leraar aan bepaalde criteria moeten voldoen om zich leraar te mogen (blijven) noemen. Hij zal zijn bekwaamheid moeten gaan bijhouden en een manier om dat te doen is het register. Er worden maar liefst 188.000 leraren  vertegenwoordigd door de vakorganisaties die in de Onderwijscoöperatie zitting hebben. 
 • we de voor dit register benodigde middelen beter kunnen inzetten voor wat leraren nu nodig hebben: autonomie om met elkaar de eigen professionalisering te regelen en meer tijd om goede lessen voor te bereiden (minder lessen aan kleinere klassen). → Het wetsvoorstel borgt juist de zeggenschap en de professionele ruimte voor leraren. De autonomie wordt juist wettelijk vastgelegd. Wat wil je nog meer?
Kortom: op alle fronten gaan de gestelde punten van LIA mank. Het rammelt. 

Wil je weten hoe het nu allemaal écht zit en wil je je baseren op feiten? Lees dan het volledige wetsvoorstel op de site van de eerste kamer.

En mijn beste advies: schrijf je gewoon vast in bij het vrijwillige register, je mag je eerder geregistreerde activiteiten meenemen naar het verplichte register. Je hebt dus echt een streepje voor aan het begin.
En, oh ja, boek een Ambassadeur voor een voorlichting op jouw school. Dan word je neutraal voorgelicht en is er ruimte voor debat. Vragen uit het veld worden meegenomen. 

Van, voor en door de leraar!
7 opmerkingen:

 1. Beste glenn,
  Als Ambassadeur bij de Onderwijscoöperatie heb je hopelijk wel cijfers voor me van het aantal docenten die voor en tegen het register zijn.Deze heb ik al bij verschillende instanties die voor het register zijn aangevraagd maar die zijn er niet volgens de 1 en volgens de ander zijn die niet openbaar.
  Uit het werkveld hoor ik namelijk een meerderheid die negatief is over het register en niet positief.
  In je blog zeg je dat er 188.000 leraren vertegenwoordigd worden door de organisaties binnen de cooperatie maar die organisaties die hebben bij mijn weten nooit aan hun achterban gevraagd of ze dit willen.

  Zelf ben ik niet tegen een register maar wel in de huidige vorm. Dit ivm mijn bekwaamheid(officieel erkend door duo e.d.) die niet erkend wordt door zowel vrijwillige als straks het verplichte register. Heb ook van meerdere instanties te horen gekregen dat dit niet aangepast gaat worden. (Geld dus voor o.a. docenten MVI, Martitiem e.d.)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hi, Graag ga ik verder met je in gesprek. Maar als unknown wordt dat moeilijk. Mijn interesse is gewekt door je opmerking Maritiem. Ik heb mogelijk interesse in een stap VO-MBO en dan in het bijzonder de zeevaartschool. Dus je snapt: t triggert me.

  Wat betreft je vragen: voor achterbanconsultaties verwijs ik je naar de betreffende bonden. Ik meen goed op de hoogte te zijn gehouden door de NVON (mijn bond) en mijn vrouw door het CNV (haar bond).
  Binnen mijn werkveld hoor ik overwegend positieve geluiden. Het is dus maar net waar je werkveld zich bevindt.

  De enige cijfers die ik voor je heb zijn 67000 vrijwillig ingeschreven leraren in het register en 18000 hebben de lia-petitie getekend.

  Als je me nog wilt bereieken: glenn@kingboko.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dag Glenn, ik mail je
  vreemd dat het op unknown komt had wel ingelogd.
  wat betreft die 67000 die zijn niet allemaal vrijwilleg hoor. Ik ben er namelijk 1 van(via mijn bevoegdheid geschiedenis) want zonder de inschrijving mag je namelijk niet deel nemen aan de lerarenbeurs.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Ben,
   Zó belangrijk vindt de overheid dus het Lerarenregister. Dat het een voorwaarde is voor de aanvraag lerarenbeurs! De keuze is aan jou of je deze voorwaarde wel of niet accepteert. Dus dat jij jezelf verder wilt professionaliseren is super en je vraagt de beurs aan. Daarmee stem je dus ook in met de gestelde voorwaarden. Keigoed!

   Verwijderen
 4. Beste Glenn,

  LIA is geen lidorganisatie en geen geassocieerde van de onderwijscoöperatie. En dus kunnen niet alle vakbondsleden zich aansluiten bij de onderwijscoöperatie.

  Toch zijn er LIA-leraren die het register (en de manier van werken van de OC) van 'binnenuit' kennen en zij hebben constructief geprobeerd het register te maken tot een instrument waar Nederlandse leraren wel achter zouden kunnen staan. Met name Cécile Heesterman, maar ook anderen, hebben zich hier gigantisch voor ingespannen.

  Een register met een goede nascholingsagenda, een register waarin nascholingsactiviteiten door leraren (vooraf en achteraf) beoordeeld worden op hun kwaliteit. Dit is niet hoe het nu werkt. Ik heb persoonlijk ervaren hoe een cursus die door de twee leraren Frans was afgekeurd, door het Bureau alsnog een goedkeuringsstempel kreeg, ik heb zelf geconstateerd dat cursussen niet aan de subcommissie Frans werden voorgelegd maar zonder meer in de lijst van gevalideerde cursussen verschenen. Ik heb zelf ervaren hoe onze vragen hierover niet werden beantwoord.

  LIA kent het wetsvoorstel heel goed, ook de eerdere versie. LIA heeft de antwoorden op de internetconsultatie op het ministerie van OCW toegelicht. LIA heeft bijgedragen aan het commentaar van de Onderwijsraad waardoor de tweede versie inderdaad al een hele verbetering is. Maar dit lerarenregister en de aansturing ervan door de OC gaat hem niet worden. De invoering van een goed register kost tijd (de medisch specialisten deden er – geloof ik – een jaar of twintig over), dit moet er even snel doorgejaagd worden, en daarmee lever je geen kwaliteit en daarom heb ik tegen dit register gestemd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Teja,

   Met genoegen heb ik je reactie gelezen. En natuurlijk kunnen niet ALLE vakbondsleden zich aansluiten. Alleen die 188.000 van de organisaties die wél aan tafel zitten. Wil je meepraten, dan moet je dus lid worden van de juiste bond. De keuze is aan jou, de oplossing ligt bij jezelf. Je kunt natuurlijk ook jouw bond vragen stellen waarom ze niet op die manier bij dit proces betrokken zijn.

   Ik begrijp je verhaal over LIA-leraren die constructief een instrument wilde maken waar Nederlandse leraren wél achter zouden kunnen staan helemaal niet. Dat is wel een erg arrogante gedachte. Denk je dat de hardwerkende collega's van de OC (óók Nederlandse leraren!) een ander doel voor ogen hebben? Van, voor en door de leraar.

   Je voorbeeld van de validering is een mooie casus. Die is zeker opgepikt binnen de OC. Van dit soort zaken moet lering getrokken worden, kijken hoe het beter kan. Het register is in ontwikkeling. Gun dat de tijd.

   In je laatste alinea stel dat het register er even snel doorheen gejaagd moet worden. Me dunkt dat een aanloopfase, 5 jaar een vrijwillige register en na de invoering nog 8 jaar de tijd méér dan genoeg tijd is.

   Tot zover mijn antwoord aan jou. Ik heb het graag gedaan maar ik wil niet verzanden in een ellenlange voor- en tegen-discussie. Ik ga uit van een verplicht register en probeer daar mijn bijdrage zo goed als mogelijk aan te leveren. Daar ga ik mij nu weer op richten.


   Verwijderen
 5. Er zijn wat strepen weggevallen.... In de eerste alinea onder het woord ALLE, in de laatste alinea onder de woorden DIT en GOED

  BeantwoordenVerwijderen